Ưu đãi 2014

Thông Báo Bệnh Viện Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức Xin Thông Báo Đến Tất Cả Các Khách Hàng Chương Trình Khuyến Mãi Giảm Giá 20% Tất Cả Các Dịch Vụ Nhằm nâng cao dịch vụ, chất lượng điều trị cũng như chăm sóc, tri ân khách hàng tốt hơn, giúp khách hàng […]